Kontakt

Biuro Tłumaczeń Sonja Stankowski

Hainweg 16, D-09232 Hartmannsdorf,
Niemcy

Kontakt telefoniczny:

Tel.: +49 3722 7983292,
niemiecki nr komórkowy: +49 1772472168,
polski nr komórkowy: +48 660303256

Strona internetowa:

www.polnisch-chemnitz.de
E-mail: sonjastankowski@yahoo.de
Skype: sonjastankowski 1206

Nota prawna

Informacje wymagane na podstawie § 5 ustawy o telemediach TMG:

Tłumacz ustny i pisemny języka polskiego i niemieckiego

Sonja Stankowski 
Hainweg 16
D-09232 Hartmannsdorf

Niemcy

Osoba upoważniona do reprezentacji: 

Sonja Stankowski

Kontakt: 

Telefon: +49 3722 7983292, tel. komórkowy: +49 1772472168
E-mail: sonjastankowski@yahoo.de

NIP: 

Numer NIP EU zgodnie z §27 a ustawy o podatku obrotowym:
DE312599120

Wykluczenie odpowiedzialności: 

Odpowiedzialność za prezentowane treści

Treści prezentowane na naszych stronach zostały opracowane z wielką starannością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność tych treści. Stosownie do § 7 ust. 1 ustawy o telemediach TMG, jako dostawca usług odpowiadamy za własne treści prezentowane na niniejszych stronach stosownie do ogólnie obowiązującego prawa. Zgodnie z § 8 do 10 ustawy o telemediach TMG, jako dostawca usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji obcego pochodzenia lub do weryfikowania okoliczności, które mogłyby wskazywać na działalność niezgodną z prawem. Powyższy zapis nie narusza obowiązku usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z informacji w ramach ogólnie obowiązującego prawa. Odpowiedzialność z tego tytułu jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiedzy o konkretnym przypadku naruszenia prawa. Po powzięciu wiedzy o takich naruszeniach będziemy niezwłocznie usuwać odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za odsyłacze

Strona internetowa z naszą ofertą zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych innych podmiotów, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za obce treści, które są od nas niezależne. Wyłączną odpowiedzialność za treści prezentowane na tych stronach ponosi dany oferent lub operator tych stron. Strony internetowe znajdujące się pod zamieszczonymi linkami zostały zweryfikowane w chwili ich umieszczania, czy ewentualnie nie naruszają prawa. W momencie umieszczania odsyłaczy nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem. Stała kontrola zawartości stron znajdujących się pod odsyłaczami nie jest jednak możliwa bez uzasadnionych podstaw. W przypadku powzięcia wiedzy o naruszeniach prawa będziemy niezwłocznie usuwać odpowiednie linki.

Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony jest w zasadzie możliwe bez podawania danych osobowych. Rejestrowanie danych osobowych na naszych stronach (takich jak nazwisko, adres pocztowy czy e-mail) odbywa się zawsze - o ile jest to możliwe - na zasadzie dobrowolności. Bez jednoznacznej zgody zarejestrowane dane nie będą udostępniane osobom trzecim.  Zwracamy uwagę na fakt, że transfer danych w internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może wiązać się z lukami w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.  Zabrania się definitywnie wykorzystywania przez osoby trzecie danych kontaktowych zamieszczonych z obowiązku w nocie prawnej do przesyłania niechcianej reklamy i niezamówionych materiałów informacyjnych. Operator stron internetowych zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania pocztą elektroniczną informacji reklamowych, na przykład w ramach spamu.