Projekty

Projekty (wybrane)

Tłumaczenie symultaniczne podczas konferencji i spotkań roboczych dotyczących:

planowania strategicznego dla województwa dolnośląskiego, przemian demograficznych w Saksonii i na Dolnym Śląsku, prac polsko-niemieckiej komisji rządowej, funduszy europejskich w latach 2007-2013 oraz 2014-2020, mediacji w prawie polskim.

Tłumaczenie konsekutywne podczas spotkań roboczych i imprez dotyczących między innymi:

planowania przestrzennego, współpracy transgranicznej, ochrony zabytków, protestantyzmu na Śląsku, a także prezentacje produktów, rozmowy i negocjacje na rzecz różnych firm i instytucji, rozprawy sądowe, śluby, rozmowy w kancelariach adwokackich i notarialnych.

Liczne tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki:

prawo podatkowe, finanse, prawo, turystyka, historia polsko-niemiecka, specyficzne teksty branżowe, strony internetowe.

Prowadzenie zajęć ze studentami na kierunku „Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - język niemiecki“ (przedmiot: wprowadzenie do tłumaczenia ustnego i tłumaczenie tekstów ekonomicznych) w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (2009-2014).

Publikacja (wybrane)

Tłumaczenie polskich tekstów źródłowych na język niemiecki: Frank Beer, Wolfgang Benz, Barbara Distel (red.): Nach dem Untergang. Die ersten Zeugnisse der Shoah in Polen 1944-1947. Berichte der Zentralen Jüdischen Historischen Kommission, Dachau 2014, wydawnictwo Dachauer Hefte.

Tłumaczenie wystawy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Cracovia3D. Via Regia – Kraków na szlaku handlowym w XIII-XVII wieku – tablice wystawowe i katalog z języka polskiego na niemiecki dla Muzeum historii miasta w Lipsku (luty 2013).

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung (wydanie dwujęzyczne), tłumaczenie z języka polskiego na niemiecki, Warszawa 2012, Beck Polska.

Tłumaczenie części tekstów źródłowych w publikacji: Zrozumieć historię - kształtować przyszłość. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933-1949 (wydanie polskie lub niemieckie), Wrocław – Drezno 2007, wydawnictwo Neisse Verlag.

Własna publikacja: Sonja Stankowski „Leben und Arbeiten in Polen”, Bonn 2008, wydawnictwo Interna Aktuell [poradnik dla Niemców chcących się osiedlić w Polsce].