Moja oferta (usługi)

Tłumaczenia pisemne polsko-niemieckie i niemiecko-polskie:

 • wizytówki, katalogi, foldery reklamowe
 • strony internetowe, prezentacje multimedialne
 • korespondencja z urzędami, korespondencja handlowa i biznesowa

Uwierzytelnione tłumaczenia wszelkich dokumentów polskich i niemieckich:

 • dokumenty samochodowe pojazdów sprowadzonych z Niemiec do Polski oraz z Polski do Niemiec
 • zaświadczenia niezbędne do założenia działalności gospodarczej (np. do urzędu skarbowego, urzędu miasta czy rejestru handlowego)
 • dokumenty urzędowe (urząd meldunkowy, urząd skarbowy, ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)
 • akty notarialne, pełnomocnictwa, dokumenty USC (akty urodzenia, zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, akty ślubu, akty zgonu), polisy ubezpieczeniowe
 • dokumenty bankowe, przetargowe itp.
 • certyfikaty UE, pozwolenia, deklaracje właściwości użytkowych

Tłumaczenia ustne konsekutywne (podczas spotkań i rozmów w małym gronie, wykłady itp.) lub symultaniczne (w kabinie, jednocześnie z prelegentem na konferencji itp.):

 • podczas szkoleń, konferencji, wykładów
 • podczas spotkań biznesowych, negocjacji, wizyt gości z zagranicy oraz podczas wyjazdów zagranicznych
 • podczas podpisywania umów, w kancelariach notarialnych, adwokackich i przed sądami
 • podczas zawierania małżeństw
 • podczas innych spraw urzędowych

Pomoc i pośrednictwo w kontaktach biznesowych:

 • nawiązywanie kontaktów biznesowych z potencjalnymi partnerami w krajach niemieckojęzycznych
 • pomoc w kontakcie z Niemcami (rozmowy telefoniczne, korespondencja, e-mail)
 • wyjazdy z klientem na rozmowy handlowe lub spotkania z Niemcami

Pomoc w sprawach osobistych w Niemczech lub w Polsce:

 • uzyskiwanie informacji na temat osób, firm i instytucji
 • poszukiwania i kwerendy w archiwach polskich i niemieckich
 • dokumenty związane z dofinansowaniem, składanie wniosków, stypendia, emerytury i renty, sprawy rodzinne
 • wnioski o zasiłki rodzinne na dzieci, składanie deklaracji podatkowych